Lidské emoce a zvířecí psychika

18.02.2013 19:25

 

 Zdraví našich zvířat je ovlivněno také  našimi emocemi. Většina psů i koček  si vytváří silná citová pouta se  svým majitelem,

tedy s osobou, která je krmí, dává přístřeší, pocit  bezpečí a lásku. Proto je  pro ně velmi důležité naladit se na naše emocionální

projevy. Kromě několika povelů nebo jména se zvířata  plně  spoléhají na emocionální signály vysílané naším  postojem, tónem

hlasu, výrazem obličeje a nebo prostě pocitem „ve vzduchu“.

   Jako výsledek tohoto propojení často zvíře jakoby nasáklo pocit  hněvu, smutku  nebo  strachu od členů rodiny, kteří prožívají

napětí  nebo konflikt  se zvířetem  nijak  nesouvisející. Pro zvíře  jsou  stresující  zejména  časté  hádky, na  něž může  reagovat

podrážděním nebo strachem. Zejména emocionální napětí může mít vliv  na zdravotní  problémy (například  zvýšená  agresivita,

destruktivita  nebo extrémní neklid, podrážděná kůže, uši, močový měchýř a podobně).

   Vaše klidná, pozitivní reakce na první symptomy může naopak  zvíře  uklidnit a pomoci  mu posílit imunitní systém. Zvíře se

snáze uzdraví z  chronické nebo  těžké  nemoci, zachová-li  majitel  klid  a pozitivní  pohled. I  když  to může  být  velice  těžké

tváří v tvář utrpení zvířete, je to nejlepší věc, kterou pro ně můžete udělat.

   Kromě toho, že svému zvířeti posíláte signál nebezpečí, vaše obavy mohou zpomalit i jeho léčbu. Časté škrabání  při alergiích

kůže  nutí  majitele, aby  nechal  předepsat  kortikosteroidy,  které mohou  znehodnotit  několikadenní výsledky  nutriční  nebo

homeopatické léčby.Úplné uzdravení chronických nemocí vyžaduje zejména trpělivost.Touha po okamžitém uzdravení je velice

svůdná. Proto se používají silné léky, které potlačí symptomy. Protože však  neléčí  příčiny, nemoc se  stále  opakuje  a  pokaždé

je horší nebo má jiné a složitější formy.

   Přehnané  obavy  také  mohou  způsobit, že  majitel  často  mění  veterináře  nebo  konvenční  či  holistickou  léčbu. To může

přemoci a zmást organizmus a nedovolit žádné metodě, aby  začala  působit. Obavy a strach  mohou  vést  majitele  k tomu, aby

veškerou léčbu vzdal.

   Poslední  způsob, jakým  může naše  mysl ovlivnit zdraví zvířete, je  trochu  záhadný. Veterináři  se  často setkávají  s případy,

kdy zvíře trpí toutéž chorobou jako jejich pán zdánlivě bez souvislostí. Příčina může být v toxinu nebo jiném činiteli v prostředí.

Je  ale také  možné, že  díky silnému  poutu  mezi zvířetem  a člověkem  vznikne  jakási  emocionální rezonance, podobná tomu,

když  se od  někoho  „nakazíte“  zívnutím  nebo potřebou  poškrabat se.  Existuje  mnoho zkušeností a historek, které tuto teorii

zdánlivě extrasenzorického spojení mezi zvířetem jeho pánem podporují. Možná, že opravdu platí.

 

Z knihy Přírodní medicína pro psy a kočky, autoři Richard a Susan Hubble Pitcairn, vydavatelství Pragma.